feb23sale

Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012

Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Artiklikogumik on esimene teos, mis süstemaatiliselt kirjeldab ja analüüsib taasiseseisvusaja eesti lastekirjanduses toimunud protsesse. Raamatu kümme artiklit annavad ülevaate lastele mõeldud ilukirjanduse põhiliikidest ja žanritest, aga ka aimekirjandusest ja ajakirjandusest. Lisades on esitatud Eesti lasteraamatutoodangu statistika ning lastekirjanduse auhindade ja võistluste loetelu. Pildimaterjal annab mõningase ettekujutuse vaadeldava perioodi lasteraamatukujundusest ja -illustratsioonist. Kogumiku autorid on Eesti Lastekirjanduse Keskuse juures tegutseva lastekirjanduse uurijate töörühma liikmed Krista Kumberg, Ilona Martson, Ave Mattheus, Mari Niitra ning töörühma juht ja ühtlasi kogumiku peatoimetaja Jaanika Palm.

Читать книгу «Eesti laste- ja noortekirjandus 1991-2012» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • Lastekirjandus aastail 1991–2012
 • 1990. aastate madalseis
 • 2000. aastate tõusuperiood
 • Lastekirjanduse auhinnad ja kirjandusvõistlused
 • Lastekirjanduse uurimine
 • Väikelastekirjandus
 • Pildiraamatud
 • Raamatud kuni kolmeaastastele
 • Aimeraamatud
 • Aabitsad
 • Realistlik lastekirjandus
 • Lood laste elust
 • Kaasaja probleemid
 • Tüdruk peategelasena
 • Poiss peategelasena
 • Hüljatud ja lastekodulapsed
 • Koolielu
 • Krimi- ja seiklusjutud
 • Loomalood
 • Ajalugu ja lapsepõlvemälestused
 • Muinas- ja keskaeg
 • Eelmise sajandi algus
 • Elu esimeses Eesti Vabariigis
 • Teine maailmasõda ja okupatsioonid
 • Nõukogude aja algus, sõja järelmõjud, repressioonid, kolhooside rajamine
 • Sulast stagnatsioonini
 • Fantaasiakirjandus
 • Muinasjutud
 • Tavatu tavalises maailmas
 • Tavaline tavatus maailmas
 • Fantaasiavõtmes probleemlood
 • (Teadus)ulme
 • Absurd
 • Noortekirjandus
 • Noortekirjanduse plahvatuse põhjused
 • Koolilood
 • Tüdrukute lood
 • Poiste lood
 • Probleemraamatud
 • Fantaasiakirjandus
 • Luule
 • Lasteluule üldpilt
 • Uued teemad
 • Vanema põlvkonna luuletajad
 • Uue laine lasteluuletajad
 • Näitekirjandus
 • Muinasjutud
 • Jõulunäidendid
 • Probleemikesksed muinaslood
 • Tõsielulood
 • Noortele
 • Aimekirjandus
 • Uusi suundumusi
 • Ajalugu
 • Inimene, tervis, toit
 • Liiklus- ja tuleohutus
 • Sport
 • Kaunid kunstid
 • Keel ja kirjandus
 • Loodus
 • Rännuraamatud
 • Laste- ja noorteajakirjandus
 • Vaikne hääbumine: Põhjanaela, Nooruse ja Meie Meele lugu
 • Lühikese ilmumisajaga uued laste- ja noorteajakirjad
 • Vanim järjepidevalt ilmuv lasteajakiri Täheke
 • Loomingulise lapse ajakiri Hea Laps
 • Muutused laste ja noorte meediatarbimises. Jänku-Jussi fenomen
 • Lisad
 • Lisa 1. Lasteraamatutoodang1991-2012 (nimetuste arv)
 • Lisa 2. Eesti lastekirjanduse auhinnad ja võistlused 1991-2012
 • Rahvusvahelised auhinnad
 • Lastekirjanduse võistlused
 • Pildivalik
 • Autoritest
 • Isikunimede register
 • Joonealused märkused