ESET_NOD32

Põhjala ristisõjad

Põhjala ristisõjad
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

XII–XIV sajandil vallutasid Rootsi ja Taani kuningad käsikäes Saksa Orduga endale Rooma paavsti heakskiidul Läänemere idakaldal uusi alasid. Ometi teab Eesti lugeja nende sõjakäikude sündmustikust vähem kui Vahemere maade ristisõdadest. Põhja-Euroopas sõdinud ristirüütlite vallutusretked olid aga märksa edukamad. Kõik need uued nähtused ja institutsioonid vallutatud aladel, mis seostuvad Lääne-Euroopa keskajaga – linnad, kirikud, tsunftid, linnused, mõisad, feodaalne seadusandlus ja katoliiklus –, on sündinud just nende sõdade tagajärjel.

Читать книгу «Põhjala ristisõjad» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • KRONOLOOGIA
 • VALITSEJAD
 • RAHA
 • KAARDID
 • SAATEKS EESTIKEELSELE VÄLJAANDELE. LIIVIMAA RISTISÕDA PÕHJALA JA EUROOPA KONTEKSTIS
 • SISSEJUHATUS
 • 1. KIRDE-EUROOPA RISTISÕDADE EELÕHTUL
 • MAA JA MERI
 • RAHVAD
 • SUHTED
 • 2. VENDI RISTISÕDA TEOORIAS JA PRAKTIKAS (1147–1185)
 • 1147. AASTA RISTISÕDA
 • TOETAJAD JA KROONIKAKIRJUTAJAD
 • HEINRICH LÕVI JA VALDEMAR SUURE SLAAVI SÕJAD
 • 3. RELVASTATUD MUNKADE IDEOLOOGIA JA SAAVUTUSED
 • RÜÜTLIORDUDE ERIPÄRAD (1128–1237)
 • MUNKADE SÕJAMASIN (1225–1309)
 • 4. LÄÄNEMERE IDAKALDA VALLUTAMINE (1200–1292)
 • LIIVIMAA
 • PREISIMAA
 • EESTI
 • SOOME
 • 5. KIRIKURIIGI LOOMISE KATSE (1200–1273)
 • PAAVSTID JA LEGAADID
 • VÕITLUS VASTRISTITUTE PÄRAST
 • SÕDA SKISMAATIKUTE VASTU
 • 6. LEEDU RISTISÕDA (1283–1410)
 • EELDUSED KOKKUPÕRKEKS (1203–1309)
 • RISTISÕJA KÕLBELISUS JA RISTISÕDIJATE VÄRBAMINE
 • SÕJAD JA POLIITIKA (1304–1409)
 • STRATEEGIA JA TAKTIKA
 • 7. NOVGORODI RISTISÕDA (1295–1378)
 • VAIDLUSALUSED MAAD
 • VENE–ROOTSI PIIRI KUJUNEMINE (1295–1326)
 • KUNINGAS MAGNUSE RISTISÕJAD
 • 8. RISTISÕDIJATE RIIGID KIRDE-EUROOPAS
 • VALITSEMISSÜSTEEMID
 • ELU-OLU
 • ERINEVAD KULTUURID
 • 9. RISTISÕDADE HÄÄBUMINE (1409–1525)
 • TANNENBERG JA PÄRAST SEDA (1409–1414)
 • VASTASSEIS KONSTANZIS (1414–1418)
 • ORDU VIIMASED VÕITLUSED JA HÄÄBUMINE PREISIMAAL (1418–1525)
 • LIIVIMAA JA VENELASED (1400–1562)
 • KOKKUVÕTE
 • EESTIKEELNE SOOVITUSBIBLIOGRAAFIA
 • LÜHENDID
 • TÕLKIJA MÄRKUSED
 • Joonealused märkused