skyeng2018

Arstina läbi elu

Arstina läbi elu
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Väljavõte raamatu eessõnast (autor T. Asser): Professor Arvo Tiku mälestusteraamatu keskmes on küll Tartu Ülikooli närvikliinik alates 1950ndatel aastatel seal õppinud ja töötanud arstide ning tudengitega, kuid teos räägib laiemalt pikast ajalõigust Tartu Ülikooli ja Eesti meditsiini arengus ning on oluline täiendus Eesti kultuuri- ja teadusajaloole. Samas kirjeldab professor Tikk värvikalt Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas valitsenud olukorda juba 1940ndate aastate lõpust alates. Ääretult tänuväärne on raamatus toodud peatükk, mis räägib Üliõpilaste Teadusliku Ühingu neuroloogiaringi tegutsemisaastatest ning selle osast neuroloogide ja neurokirurgide koolitusel.

Читать книгу «Arstina läbi elu» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • EESSÕNA
 • SAATEKS
 • EMAST, ISAST JA TEISTEST LÄHEDASTEST
 • Meie pere
 • Sae talu hõbepeekrid
 • Veel Sae talust, aga ka Kingust
 • KOOLIAEG
 • Riiklik Inglise Kolledž 1937–1940
 • Tallinna Õpetajate Seminari harjutuskoolis 1940–1943
 • Raua tänava kodu hävib sõjatules
 • Võimud vahetuvad
 • Rinne läheneb
 • Poistega soomust tegemas ja rongiga sõitmas
 • Keskkooliaeg – õpingud ja sport
 • Spordipeol Moskvas
 • Klassikaaslastest ja õpetajatest
 • Pinginaabrid
 • TUDENGIAASTAD
 • Tiigi tänava ühiselamu
 • Õppetööst esimestel ülikooliaastatel
 • Õpingud jätkuvad vanematel kursustel
 • Sõjaväelaager
 • Poliitiline olukord Tartu Ülikoolis
 • Professor Eduard Martinson
 • Üliõpilaselust
 • TÖÖAASTAD NÄRVIKLIINIKUS
 • Närvikliinik
 • Nõukogude armee mundris
 • Kandidaadi- ja doktoridissertatsioonid
 • Teadlase ja praktiseeriva arstina Tartu Ülikoolis
 • Tegelemine perifeersete närvide patoloogiaga
 • Koostöö lääne teadlastega
 • Tartu Ülikooli teaduspotentsiaalist 1970–80ndatel aastatel
 • Uno Sahva Võimlejad
 • Mustametsa vennaskond
 • HINGAMISKESKUS
 • Hingamiskeskus ja intensiivravi algus Tartu närvikliinikus
 • Lastehalvatuse epideemia 1958. aastal
 • Omaaegsetest respiraatoritest
 • Hapnikumajandus
 • Hingamishalvatustega haigete aerosoolravi
 • Elanikkonna vaktsineerimised
 • Olukord stabiliseerub
 • Anestesioloogid Ants Veldi ja Enno Kross
 • Hingamiskeskuse väljasõidubrigaad
 • Alus kliinilisele toksikoloogiale
 • Hingamiskeskus iseseisva osakonnana
 • Poliohaigete ravikehakultuurist
 • Kaks olulist teost
 • Pöördumatud teadvuseta seisundid
 • Ajusurma mõiste formuleerimine
 • Hüpotermia raskete ajutraumade ravis
 • Neuroreanimatsiooni osakonna kaasajastamine
 • Välissuhetest
 • Neuroanestesioloogia osakonna personalist
 • Hingamiskeskuse tähtpäevadest
 • Teadusliku mõtte arengust närvikliinikus
 • Kokkuvõtvalt
 • ÜLIÕPILASTE TEADUSLIK ÜHING JA NEUROLOOGIARING
 • Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ) loomine ülikoolis
 • Arstiteaduskonna ÜTÜ
 • ÜTÜ neuroloogiaring
 • Ringivanemad
 • Osalemine teaduslikus uurimistöös
 • ÜTÜ aastakonverentsid
 • Neuroloogiaringi aastapäevad
 • MÕNDA BIOEETIKA ARENGUST EESTIS
 • Esimesed sammud – komisjonide moodustamine
 • Kevadseminarid
 • Töö väliseksperdina
 • Kliiniline eetikakomitee
 • Uued põhimõtted doktorantuuri korraldamisel
 • Eesti arstide eetikakoodeksist ja arstivandest
 • Rahvusvaheline bioeetikaalane koostöö
 • Sihtasutus Eesti Geenivaramu
 • Koostööst sotsiaalministeeriumiga
 • ÕPILASTELT, KOLLEEGIDELT, SÕPRADELT
 • Aldis uuendustele ja arengule
 • Õpetaja, kolleeg ja sõber
 • Ette kandmata jäänud luuletus
 • Novaator Eesti meditsiinis
 • Hoogne ja positiivne sügavuti mineja
 • Õpetamine kui kutsumus
 • Vanaisa Arvo
 • ARVO TIKK – ELULOOLISI ANDMEID
 • Töökohad
 • Õppetöö
 • Kliiniline tegevus
 • Erialased täiendused
 • Teaduslik töö
 • Osalemine erialaseltsides
 • Administratiivne tegevus
 • Bioeetikaalane tegevus
 • Sport ja kehakultuur
 • Tunnustused
 • NIMELOEND
 • Joonealused märkused