«Zofia Romanowiczowa» читать онлайн книгу 📙 автора Arkadiusz Morawiec на MyBook.ru
image
image

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

Zofia Romanowiczowa

0 печатных страниц

2019 год

0+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге

Prezentowana publikacja jest poświęcona życiu i pisarstwu Zofii Romanowiczowej (1922–2010). Składają się na nią trzy części. Pierwszą stanowi szkic biograficzny, oparty na wypowiedziach pisarki, rozmowach z nią i jej korespondencji oraz uwzględniający różnorodne opracowania; wykorzystano w nim zarówno źródła publikowane, jak i niepublikowane (m.in. zawarte w toruńskim Archiwum Emigracji). Część druga dotyczy recepcji szeroko rozumianej twórczości pisarskiej Romanowiczowej: literackiej, paraliterackiej, metaliterackiej i przekładowej (ujęcie to, w zamierzeniu obiektywne, nie jest wolne od komentarzy i dopowiedzeń autora opracowania). Natomiast część trzecia zawiera w zamierzeniu kompletną bibliografię podmiotową i przedmiotową życia oraz twórczości Romanowiczowej. Książka ta, dokumentująca życie i dzieło wybitnej pisarki, jest przywróceniem jej nie tylko do badań literaturoznawczych, ale i współczesnej świadomości kulturowej. Jednocześnie stanowi przyczynek do dziejów polskiej krytyki literackiej, zwłaszcza emigracyjnej.

читайте онлайн полную версию книги «Zofia Romanowiczowa» автора Arkadiusz Morawiec на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Zofia Romanowiczowa» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация

Год издания: 

2019

ISBN (EAN): 

9788379699414

Дата поступления: 

6 сентября 2019

Правообладатель

Поделиться