«Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią» читать онлайн книгу 📙 автора Andrzej Macias на MyBook.ru
image
Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

Отсканируйте код для установки мобильного приложения MyBook

Недоступна

Премиум

0 
(0 оценок)

Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią

0 печатных страниц

2019 год

0+

Эта книга недоступна.

 Узнать, почему
О книге

Procesy rozwoju zagospodarowania przestrzennego w kilku ostatnich dekadach mają w Polsce szczególnie dynamiczny przebieg. Gospodarowanie przestrzenią wymaga nie tylko głębokiej wiedzy o strukturze, funkcjonowaniu i przekształceniach zachodzących w systemach krajobrazowych, ale także orientowania się w bardzo szerokim zakresie przepisów prawnych związanych z wykorzystywaniem zasobów i ochroną walorów przestrzeni.


Książka obejmuje kompleksową i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat przyrodniczych podstaw gospodarowania środowiskiem, które są jednym z filarów zrównoważonego rozwoju. Autorzy omówili nie tylko poszczególne elementy środowiska przyrodniczego w kontekście ocen środowiskowych, ale także prawne podstawy gospodarowania, źródła informacji geograficznej oraz wybrane metody i techniki oceny zasobów środowiskowych. Uwzględnili też strategiczne opracowania przyrodnicze na różnych poziomach planowania rozwoju społeczno-gospodarczego (m.in. polityki, strategie, plany i programy). Przedstawili również problematykę prognozowania krajobrazowego oraz jego znaczenie w ocenach oddziaływania na środowisko.


Towarzysząca książce płyta CD zawiera tabelaryczne zestawienie informacji na temat przydatności rolniczej gleb oraz związków między glebami i zbiorowiskami roślinnymi a typami siedliskowymi lasu.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, kształtowanie i ochrona środowiska, ochrona środowiska, kształtowanie środowiska przyrodniczego, geografia, biologia, geologia, architektura krajobrazu, a także dla pracowników samorządów terytorialnych, planistów przestrzennych oraz służb ochrony środowiska.

читайте онлайн полную версию книги «Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią» автора Andrzej Macias на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią» где угодно даже без интернета. 

Подробная информация
Год издания: 2019Дата поступления: 6 сентября 2019
ISBN (EAN): 9788301191337
Правообладатель

Поделиться