skyeng2018

Plėšikai: kaip nacistai grobė Europos brangenybes

Plėšikai: kaip nacistai grobė Europos brangenybes
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

1933–1945 m. nacistai pavogė milijonus meno kūrinių ir antikvarinių dirbinių. Pagal tiesioginį Hitlerio įsakymą plėšikauti į Europą buvo siunčiamos specialiai parengtos pajėgos. Muziejai, galerijos ir žydų šeimos buvo geidžiamas grobis. Iškiliausi darbai turėjo būti eksponuojami Hitlerio planuotame įkurti Fiurerio muziejuje, o išsigimusiu laikomas menas (entartete Kunst) sunaikintas arba parduotas už trokštamą užsienio valiutą; Daug meno kūrinių rasta po karo, bet daugiau nei šimtas tūkstančių dingo. Šie kūriniai atrasti tik pastaraisiais dešimtmečiais iškiliausiose pasaulio meno įstaigose, taip pat ir Stokholmo moderniojo meno muziejuje; „Plėšikai“ – prikaustanti istorija apie fanatišką nacistų maniją menui, taip pat apie aštrią teisinę ir moralinę kovą dėl „dingusio“ meno. Knygoje pasakojama apie milijardų vertus meno kūrinius ir palikuonių kovą už teisę į savo praeitį.

Читать книгу «Plėšikai: kaip nacistai grobė Europos brangenybes» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Оглавление
 • Pratarmė
 • 1 SKYRIUS. Adolfo Hitlerio testamentas
 • 2 SKYRIUS. Tragedijos gimimas
 • 3 SKYRIUS. Išsigimęs menas
 • 4 SKYRIUS. Kelias į Vašingtoną
 • 5 SKYRIUS. Adolfo Eichmano fabrikas
 • 6 SKYRIUS. Naikinimas
 • 7 SKYRIUS. Rembranto vokiečiai
 • 8 SKYRIUS. Kerštas Napoleonui
 • 9 SKYRIUS. Advokatai
 • 10 SKYRIUS. Gėlių sodas
 • 11 SKYRIUS. Kiekvienas žingsnis mane žudo
 • 12 SKYRIUS. Šaltasis karas
 • 13 SKYRIUS. Neronas
 • 14 SKYRIUS. Palikimas
 • Asmenų sąrašas
 • Šaltiniai
 • Pastaba