Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Պատմութիւն

Պատմութիւն
Читайте в приложениях:
Книга доступна в премиум-подписке
Оценка читателей

Մեծ է Անանիա Շիրակացու գիտական գործունեության ոլորտը։ Զբաղվել է փիլիսոփայությամբ, աստղագիտությամբ,աշխարհագրությամբ, մաթեմատիկայով, տոմարագիտությամբ, ալքիմիկոսությամբ։ Իր աշխատության մեջ հեղինակ ներկայացնում է մինչ իր դարաշրջանը հայ ժողովրդի պատմությունը՝հղումներ անելով տարբեր աղբյուրներից:

Оглавление