Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Gilgamešist „Puhastuseni”. Gümnaasiumi kirjanduskonspektid

Gilgamešist „Puhastuseni”. Gümnaasiumi kirjanduskonspektid
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей

Konspektide kogumik on koostatud uue õppekava nõudeid järgides ja sisaldab gümnaasiumis käsitletavate proosa- ja draamateoste ülevaateid. Samaväärselt teose probleemide vaatlusega on tähelepanu pööratud ka ˛anrile, stiilile ja keele kujundlikkusele. Nii maailma- kui ka eesti kirjanduse teosed on reastatud kronoloogiliselt. Kogumik sobib kasutamiseks koolitunnis, aga on abiks ka iseseisvas töös ja eeldab kirjandusteose läbilugemist, sest konspektide autori tõlgendus teoseist on vaid üks võimalus paljudest.