Книга или автор
Պատմութիւն

Պատմութիւն

Премиум
Պատմութիւն
0,0
0 читателей оценили
86 печ. страниц
2017 год
12+
Оцените книгу

О книге

«Պատմութիւն» երկը (բաղկացած է 53 գլխից, առաջին անգամ հրատարակվել է 1796 թ. Կալկաթայում), որտեղ նկարագրվում է Թահմազ Ղուլի խանի պատերազմները Անդրկովկասում եւ Մուղանի դաշտում 1736 թ.-ի մարտի 10-ին Թահմազ Ղուլիին շահ թագադրելու արարողությունը։ Կրետացու «Պատմագրությունը» տպագրվել է 1796 թ.-ին, Կալկաթայում եւ 1870 թ.-ին՝ Վաղարշապատում։ Այն ֆրանսերեն է թարգմանել Բրոսեն եւ հրատարակել «Collection d'historiens armenians» ժողովածուում:

Читайте онлайн полную версию книги «Պատմութիւն» автора Աբրահամ Կրետացի на сайте электронной библиотеки MyBook.ru. Скачивайте приложения для iOS или Android и читайте «Պատմութիւն» где угодно даже без интернета.

Подробная информация

Год издания: 2017

ISBN (EAN): 9781772467918

Дата поступления: 26 июня 2017

Объем: 156.5 тыс. знаков

Купить книгу