Три дня чтения в подарок
Зарегистрируйтесь и читайте бесплатно

Історія України. Дитяча енциклопедія

Історія України. Дитяча енциклопедія
Книга в данный момент недоступна
Оценка читателей
1.0

Особливістю даного видання є те, що історія України подається в контексті світової історії. Це робить матеріал більш виразним і дозволяє співставити його з уже відомими історичними подіями та фактами, що полегшує засвоєння інформації.

Книжки, які необхідно не тільки учням, але й їхнім батькам.

Читать книгу «Історія України. Дитяча енциклопедія» очень удобно в нашей онлайн-библиотеке на сайте или в мобильном приложении IOS, Android или Windows. Надеемся, что это произведение придется вам по душе.

Лучшая цитата
Московський цар Петро І воював з турками та татарами. Разом з російськими військами козаки у 1695 та 1696 рр. здійснили походи на турецьку фортецю Азов у гирлі Дону. Фортецю було взято. Скінчивши війну з турками, Петро І розпочав війну зі шведами (Північну війну 1700–1721 рр.). Він хотів пробити шлях з Московської держави до Балтійського моря. Починаючи з 1700 р., Петро І часто посилав козацьке військо в походи. Козацтво не мало за те ніякої нагороди. Ходило воно в далекі походи аж на північ. Там від незвичного клімату та тяжкої служби гинуло людей без ліку. До того ж козацтво терпіло зневагу від московського панства, що розпоряджалося ним. Панство те карало, лаяло й калічило козаків. Окрім війни, цар приневолював козаків ще й до тяжкої роботи: будівлі фортець і т. ін.
У той самий час по Україні стояли залогами московські полки й команди. Вони забирали всякий припас та немилосердно кривдили людей.
Оглавление
 • Що таке історія і як вона пишеться?
 • Як рахувати роки в історії?
 • I
 • На світанку людства
 • Пізній палеоліт
 • «Неолітична революція»
 • Як з’явилися землеробство та скотарство?
 • Кераміка, що вразила світ
 • Перше Велике переселення народів
 • Кіммерійці – «дивні доїтелі кобилиць»
 • Скіфія
 • Культура скіфо-сарматської епохи
 • Від Ольвії до Пантікапею
 • Херсонес Таврійський
 • Виникнення християнства
 • Початок історії середніх віків
 • Стародавні слов’яни
 • Історія назв «Русь», «Україна»
 • II
 • Русь від Кия до Ярослава Мудрого
 • Розвиток феодалізму у східних слов’ян
 • Феодальна роздробленість
 • Будування Галицько-Волинської держави
 • Монголо-татарська навала
 • Король Данило Галицький (1201–1264 рр.) та його нащадки
 • III
 • Литовські порядки
 • Кревська унія (1385 р.)
 • Свидригайло й боротьба за рівність
 • Повстання Михайла Глинського
 • Боротьба за волю в Галичині
 • Православні братства
 • Козаччина
 • Історія українського козацтва
 • Люблінська унія 1569 р
 • Зростання козацтва
 • Повстання на чолі з гетьманом Криштофом Косинським (1591–1593 рр.)
 • Повстання під проводом Северина Наливайка (1595–1596 рр.)
 • Становище православної церкви в Польщі
 • Захисники національної культури
 • Брестська церковна унія (1596 р.)
 • Боротьба з унією
 • Розквіт козацтва
 • Козацькі порядки
 • Козацькі походи
 • Польські переговори з козаками
 • Гетьман Петро Сагайдачний (1614–1622 рр.)
 • Відродження православ’я на Україні
 • Київське братство (1615 р.)
 • Нова православна ієрархія (1620 р.)
 • Києво-Могилянський колегіум (1630 р.)
 • Перші кроки до поєднання з Москвою
 • Козацько-селянські повстання 20–30 pp. XVII ст
 • Повстання Марка Жмайла. Куруківська згода (1624–1625 рр.)
 • «Тарасова ніч» (1630 р.)
 • Боротьба в сеймі після смерті Сигізмунда III
 • Фортеця Кодак
 • Повстання на чолі з Павлом Бутом (Павлюком, 1637 р.)
 • Яків Острянин, Дмитро Гуня та капітуляція на Старці-Дніпрі (1638 р.)
 • IV
 • Походи Богдана Хмельницького. Утворення Гетьманщини
 • Перший похід Хмельницького (1648 р.)
 • Другий похід Хмельницького (1649 р.)
 • Утворення Гетьманщини
 • Третій похід Хмельницького (1651 р.)
 • Молдавський та Жванецький походи (1652–1653 рр.)
 • Союз з Москвою (1654 р.)
 • Боротьба за Україну між Московською державою та Польщею
 • Слобожанщина у XVII ст
 • Закарпатська Україна
 • Гетьманство Івана Виговського (1657–1659 рр.)
 • Боротьба з Московською державою
 • Початок розколу Гетьманщини
 • Іван Брюховецький і поділ України
 • Боротьба за Україну між Московською державою, Польщею та Туреччиною
 • Боротьба Дорошенка з Самойловичем
 • Боротьба турків з Московською державою за Правобережжя
 • Панування Росії та Польщі на українських землях
 • Гетьманство Івана Мазепи (1687–1709 рр.)
 • Союз І. Мазепи зі шведами
 • Боротьба І. Мазепи з Петром І
 • Боротьба з Петром І після Мазепи
 • Обмеження та поступова ліквідація автономії України
 • Перше скасування гетьманства (1722 р.)
 • Безгетьмання
 • Гетьман Данило Апостол (1727–1734 рр.)
 • Утворення Базавлуцької Січі (1734 р.)
 • Друге скасування гетьманства (1734 р.)
 • Польське панування на Правобережжі
 • Гайдамаки, дейнеки, опришки. Верланове повстання (1733–1734 рр.)
 • Остаточне скасування гетьманства
 • Безгетьмання 1734–1750 рр. на Лівобережжі
 • Брати Розумовські
 • Остаточне скасування гетьманства (1764 р.)
 • Боротьба з церковною унією на Правобережжі
 • Коліївщина (1768 р.)
 • V
 • Приєднання Галичини й Буковини до держави Габсбургів (1772–1774 рр.)
 • Скасування запорозьких вольностей та зруйнування Запорозької Січі
 • Втеча запорожців до Туреччини
 • Заміна українських порядків на російські
 • Утворення Чорноморського козацтва (1783 р.)
 • Приєднання Правобережної України до Росії (1792 р.)
 • Початок національного відродження в Галичині
 • Російське панування на українських землях
 • Кубанське козацтво
 • Мандрування січовиків
 • Початок визвольного руху в Росії й на Україні
 • Скасування унії на Правобережжі у 1839 р
 • Знищення Задунайської Січі
 • Тарас Шевченко (1814–1861 рр.) та Кирило-Мефодіївське братство
 • Революція 1848–1849 рр. в Австрійській імперії та її наслідки в Галичині й Буковині
 • Скасування кріпацтва в Росії. Буржуазні реформи
 • Розвиток українського національного руху в другій половині XIX ст
 • VI
 • Російська імперія в полум’ї революції 1905–1907 рр
 • Україна в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.)
 • Українська революція та громадянська війна (1917–1920 рр.)
 • Радянська влада на Україні
 • Україна під час Другої світової війни
 • Створення OOH
 • Відбудова України в повоєнний період
 • Початок кризи тоталітаризму
 • Розпад Союзу Радянських Соціалістичних Республік
 • Чорнобиль
 • VII
 • Акт проголошення незалежності України
 • Багатопартійна система в Україні наприкінці 80-х – початку 90-х років
 • Прийняття Конституції України
 • Вибори Президента України у 1999 р
 • Українська діаспора
 • Козацькому роду нема переводу
 • Примечания